Institut Zona 19 i 20B Cluj (Romania) – poziv Guvernera

U ovom dokumentu se nalazi poziv Guvernera Baneta Radnjelovića sa ostalim informacijama za odlazak Rotarijanaca i Rotaraktovaca na iNstittu Zona 19 i 20B u Cluj (Rumunija).

20170828-Informacija-Poziv-Cluj