13.02.2018. Ponuda OPEL ĆIRKOM

Poštovani u Rotariju ,

Prošle godine je potpisana deklaracija o saradnji izmedju Rotary Distrikta 2483 I Opel Ćircom Zrenjanin (kao distributer Opel vozila za Srbiju) na osnovu koje svi Rotarijanci ali I članovi njihove najuže porodice ostvarjuju pravo na popust prilikom kupovine novog Opel automobila u salonu Opel Ćircom Zrenjanin  .

Kao dokaz za kvalifikaciju za dodatni popust koji se nadogradjuje na trenutni  je :

  • Kopija kartice Rotary kluba koje član pripada (za tekuću Rotarijansku godinu)
  • Izjava lokalnog kluba kome član pripada da je aktivan član

U prilogu se nalazi fajl sa trenutnim Q1 2018 popustima sa iskazanim popustima na koje Rotarijanac ili član njegove porodice ima pravo .

Pristupni kod za sve Rotarijance je :

12ROTARY DISTRICT 2483 SERBIA & MONTENEGROOPPROTARY2017

Trenutno je na zvaničnoj web prezentaciji registrovano samo 11 Rotarijanaca (sajt na koji svi mogu da se registruju I prijave je https://cms.opelpartners.rs/sr-Latn/auth/login)

U polje Prijava za kompaniju se unosi Rotary ID : OPPROTARY2017 , zatim dugme NASTAVI I dalje teče registracija (koja je neobavezujuća za bilo koga ali dobija zanimljive informacije o popustima) .

Pozdrav / Best regards

 Fjodor Ćirić

Direktor prodaje vozila

Head of Sales department

 

Ćircom doo Export-Import

Mobile   (0)63 – 50.77.80

Office     (0)23 – 31.50.001

Viber call (0)63 – 50.77.80

Email : fjodor.ciric@opelcircom.rs

Web  : www.opelcircom.rs

Facebook : www.facebook.com/OpelCircom

Instagram : Opel_Circom

Showroom :

Zrenjanin – Nova Industrijska Zona Jugoistok

Q1 OPP Rotary