09.02.2018. Glasanje za Guvernera Distrikta za 2020-21 putem procedure “Ballot by Mail”

Ovde je obaveštenje Guvernera klubovima, vezano za prelazak na glasanje za Guvernera Distrikta 2020-21 putem procedure “Ballot by Mail”

20180209-ObavestenjeKlubovima-GlasanjeZaGuvernera

Slede materijali o prijavljenim kandidatima.

 

20180209-Prilog1-KandidatDaniloLjevnajic-04012018

 

20180209-Prilog2-KandidatSvetislavMilovanovic-01012018-01

20180209-Prilog2-KandidatSvetislavMilovanovic-01012018-02

20180209-Prilog2-KandidatSvetislavMilovanovic-01012018-03

20180209-Prilog2-KandidatSvetislavMilovanovic-01012018-04

 

20180209-Prilog3-KandidatNikolaMitic-03012018-01

20180209-Prilog3-KandidatNikolaMitic-03012018-02

 

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-01

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-02

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-03

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-04

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-05

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-06

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-07

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-08

20180209-Prilog4-KandidatZivoradTrifunovic-19122017-09