30.08.2017. Osnivačka Skupština Interakt kluba Bgd-Čukarica

Održana osnivačka Skupština Interakt kluba Bgd-Čukarica, na kojoj su usvojena osnovna dokumenta, kako bi apliakcija za prijem ovog novog kluba mladih ljudi mogla da bude poslata u Rotary International.
Sponzor ovog kluba je Rotrari klub Beograd-Čukarica.