24.02.2018. – Vanredna Distriktna Skupština

U Hotelu “M” u Beogradu održana je vanredna Skupština Distrikta 2483. Prisutno je bilo ukupno predsednika ili ovlašćenih predstavnika 49 klubova.

Usvojen je završni račun Saveza za kalendarsku 2017.godinu sa

47 glasova ZA,

1 glasom protiv (Novi Sad) i

1 uzdržanim (Novi Sad – Dunav).

Guverner se najtoplije zahvaljuje klubovima na podršci i konstruktivnosti, a posebno na konstruktivnim kritikama.

Usvojen je i guvernerov predlog rebalansa Finansijskog plana Distrikta za 2017-18 godinu, sa

46 glasova ZA i

1 glasom protiv (Subotica)

Predlog je prihvaćen uz jednu izmenu/amandman, na predlog RC Niš-Centar.

Guverner se najiskrenije zahvaljuje klubovima na poverenju i podršci.

Podeljeni su glasački lističi za izbore za DG 2020-21.

Razjašnjene su pred svima nedoumice oko izbornog procesa i raskrinkane NEISTINE koje su, od strane nekih bivših funkcionera Distrikta, poturane kroz Distrikt,  da je Guverner navodno prekršio procedure i Rotari pravila.
Nakon ovih razjašnjenja, nema više nejasnoća, dalji izborni proces može neometano da se sprovodi.

 

Finansijski plan, nakon rebalansa, nalazi se ovde.

20180224-FinansijskiPlan17-18-NakonRebalansa

20180224-VanrednaDistriktnaSKupstina-MinutesOfMeeitng