2017 Feb 08 – Poseta DGE e-sastanku E-kluba

DGE Bane Randjelovic prisustvovao redovnom sastanku E-kluba i odrzao predavanje o poseti International Assembly 2017 u San Diegu.

E-sastanke ovog kluba odlikuje uvek dobra atmosfera, dosta e-gostiju, zainteresovanost za temu predavanja i puno pitanja.

Tako je bilo i veceras, uz ucesce desetak gostiju iz razlicitih Rotary klubova.