District Leadership Team 2017-18

Pocela su prva imenovanja clanova Distriktnog tima za 2017-18.…

2016, Dec 13 - Poseta DGE klubu, RC Bgd-Dunav, Hotel „Majestic“, Beograd

/
DGE Bane Randjelovic je, u drustvu Rtn Vladimira Jaukovica (RC…

2016, Dec 08 - DGE Guest – speaker u RC Jagodina, Hotel „Hil“, Jagodina

/
DGE Bane Randjelovic gostovao je kao predavac na otvorenom redovnom…

2016, Dec 06 - Poseta DGE godishnjici RC E-klub, Beograd

/
Svecanost povodom prve godisnjice E-kluba i Svetskog dana volontera…

2016, Dec 03 - Poseta DGE Distr.skupshtini Rotarakta, Hotel „TAMI“, Nish

/
U prisustvu preko 100 Rotaraktovaca iz svih nashih Rotarakt klubova,…

2016, Nov 26-27 - Institute + GETS Zone 19, Madrid

/
DGE Bane Randjelovic boravio u Madridu, na Institut + GETS Zone…

Početak rada Distriktnog tima za 2017-18

/
13.12.2016. Radnim sastankom u Beogradu otpočeo je sa radom…