2016, Dec 03 – Poseta DGE Distr.skupshtini Rotarakta, Hotel „TAMI“, Nish

U prisustvu preko 100 Rotaraktovaca iz svih nashih Rotarakt klubova, odrzana je Skupsitna Rotarakta Distrikta 2483. U ime D2483 pozdravio ih je DGE Bane Randjelovic.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply