20.09.2017. E-poseta Guvernera E-klubu!

DG Bane Randjelović posetio je Rotari E-klub, tako što se putem interneta uključio u E-sastanak, na kojem je tema bilo predavanje o radu Interakt klubova.

 

 

 

.