Saradnja sa lokalnom samoupravom – RC Loznica

Članovi RC Loznica i ADG Danica Milovanović primljeni su danas od strane zamenika gradonacelnika Grada Loznice. Dr Radovan Divnić. Razgovor je bio konstruktivan, Rotarijanci su upoznali svog domaćina, pre svega sa idejama rotarija i dosadašnjim akcijama RC Loznica.Takodje, predstavili su ovogodišnjeg Guvernera, značaj ove rotarijanske godine, i ispričali da smo imali i poseti predsednika RI Iana Riseleya.
Zatim su najavili da će ovogodišnji projekti RC Loznica biti usmereni ka obrazovanju, mladima i ekologiji.