News


Rezultati javnog poziva za sufiansiranje klupskih projekata

20180425-Odluka-DodelaSredstavaZaKlupskeProjekte-poJavnomPozivu

Objavljen je distritkni NewsLetter broj 9!!!

Distritkni NewsLetter broj 9, koji pokriva period od 15. marta 2018 do…

Izveštaj o radu Rotari kluba Bgd-Metropolitan

Evo kratkog pregleda najnovijih akcija jednog veoma vibrant kluba - RC Bgd-Metropoltan.…

22.04.2018. Rezultati ovogoddisnje Rotary Tree Planting akcije

http://erotary.rs/album/rotary-tree-map/    

Distriktna konferencija 2017/18 i Distriktna Skupština 2018/19

Poštovani prijatelji u Rotaryju, Pozivnica, Program i registraciona forma za Distrktnu konferenicju…